Właścicielem Internetowego Sklepu Medycznego jest firma ORTIS s.c. P. Chudy, M. Wolfson ul. Chodowieckiego 9 48-300 Nysa NIP: 753-230-72-34

1. Zamówienia w sklepie można składać poprzez: sklep internetowy e- mail: ortis@sklepmedyczny-ortis.pl

2. Sklep internetowy Ortis przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w sobotę, niedzielę i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3. Oferta Sklepu jest ważna w obrębie Unii Europejskiej. Wysyłka poza teren Polski następuje po uzgodnieniach indywidualnych.

4. Kupujący może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

- odbiór osobisty we wskazanym sklepie ORTIS (Nysa, Kłodzko, Nowa Ruda, Głuchołazy, Ząbkowice Śląskie)

- dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost (w przypadku przedpłaty i pobrania)

- dostawa do paczkomatów InPost (w przypadku przedpłaty i pobrania)

- dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej (w przypadku przedpłaty)

Dostawy obsługiwane są od poniedziałku do piątku - dostawa nie jest możliwa w soboty, niedziele i święta.

5. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub (i) adresu e-mail - po przyjęciu zamówienia Kupujący zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub / i poprzez e-mail.

6. Kupujący posiadający skrzynkę e-mail będzie informowany o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.

7. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.

8. Ceny przesyłek uzależnione są od gabarytów oraz wagi paczki – dokładne informacje znajdują się w zakładce wysyłka.

9. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

10. Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez Kupującego w terminie do 14 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia i zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedającego.

11. ORTIS s.c prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT. W uwagach do zamówienia należy zaznaczyć, który dokument Sprzedający ma dostarczyć do przesyłki.

12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

13. Do każdej przesyłki Sprzedający dołącza niezbędne dokumenty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi.

14. Podczas dokonywania przedpłaty: - Należność za zamówienie internetowe należy uregulować przelewem na konto Ortis s.c P. Chudy, M. Wolfson nr rachunku: 23 1020 5112 0000 7202 0110 5154

Reklamacje

15. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

16. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

17. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy ortis@sklepmedyczny-ortis.pl lub pisemnej. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

18. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

19. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Sprzedawca może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

20. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail Kupującego.

21. Kupujący może złożyć reklamację na podstawie rękojmi lub gwarancji: rękojmia: odpowiedzialność sprzedającego wobec kupującego za wady fizyczne oraz prawne towaru, który został sprzedany, gwarancja: dobrowolne, pisemne zobowiązanie gwaranta (najczęściej producenta) do bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany towaru na niewadliwy na warunkach określonych w dokumencie gwarancyjnym. W przypadku nabycia wadliwego produktu, kupujący może zdecydować, czy woli obniżenie jego ceny, czy odstąpienie od umowy.

Odstąpienie od umowy

22. Kupujący może poinformować Sprzedającego o odstąpieniu od umowy mailem, wypełniając formularz lub składając oświadczenie na piśmie. Pobierz wzór tutaj.

23. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient ma prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Termin ten liczy się od dnia odebrania przesyłki przez kupującego.

24. Podstawą zwrotu towaru jest paragon lub faktura VAT. Zwracany towar powinien być odesłany w oryginalnym opakowaniu.

25. W przypadku zwrotu, Sprzedający zwraca Kupującemu koszty przesyłki, jakie Kupujący poniósł w związku wysłaniem zakupionego towaru do Sprzedającego, jednak jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.

26. Brak odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy zawartej nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

27. Firma Ortis zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.