REALIZUJEMY WNIOSKI NFZ!
REFUNDACJA NFZ


Refundacje przyznawane przez NFZ nie wymagają od pacjentów orzeczenia o niepełnosprawnosci. Pacjent może ubiegać się o otrzymanie koniecznego sprzętu rehabilitacyjnego na podstawie wniosku wydanego przez lekarza. W przypadku takiego rodzaju sprzętu, jak kule, balkoniki, podpórki rehabilitacyjne, materace i poduszki przeciwodleżynowe, pończochy kikutowe, cewniki, pieluchy anatomiczne, worki do zbiórki moczu oraz zaopatrzenie stomijne, wniosek wystawia lekarz pierwszego kontaktu.
Natomiast w celu uzyskania pozostałego sprzętu pacjent musi zgłosić się do lekarza specjalisty takich specjalności jak: ortopeda, neurolog, traumatolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej. Lekarze wymienionych specjalizacji są uprawnieni do wystawiania wniosków na taki rodzaj zaopatrzenia ortopedycznego, jak wózki inwalidzkie, stabilizatory kończyn i tułowia, aparatów ortopedycznych, protez kończyn, specjalistycznych ortez.


Zasady zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 06 grudnia 2013r.  Zawiera ono szczegółowy wykaz refundowanych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokość udziału własnego Świadczeniobiorcy, kryteriów ich przyznawania oraz okresów ich użytkowania.

Kolejnym krokiem jest przekazanie potwierdzonego wniosku wystawionego przez lekarza do określonej delegatury NFZ.
Na podstawie potwierdzonego wniosku przez NFZ pacjent udaje się do placówki, która realizuje wskazany przez lekarza rodzaj sprzętu w sposób bezpłatny na podstawie określonej wartości refundacji, lub pacjent dokonuje dopłaty w wysokości różnicy pomiędzy ceną refundowaną, a końcową ceną produktu.

Refundacje mogą znacząco poprawić jakość życia osób całkowicie zależnych od najbliższych. Niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, że koszt zakupu tych i innych srodków ortopedycznych i pomocniczych jest niewielki. Większość pacjentów i ich rodzin przerażona jest formalnościami, przez jakie muszą przejść, by zdobyc upragniony sprzęt ortopedyczny. Niektórzy rezygnują z „walki” o dodatkowe srodki finansowe, co odbija sie na ich późniejszym funkcjonowaniu.
Dlatego tez zespól Firmy Ortopedycznej Ortis sluży pomoc w wypełnianiu wniosków, poszukiwaniu zródeł finansowania oraz profesjonalnym doradztwem w zakresie doboru sprzętu, również w domu pacjenta.

REFUNDACJA Z POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE/MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJDofinansowanie przyznawane przez PCPR wraz z refundacją z NFZ pozwalają zdobyć niezbędny sprzęt specjalistyczny, w celu poprawy samodzielności pacjentów, jak również pomocne są dla rodzin obłożnie chorych, aby pomóc w opiece i zapewnieniu lepszego komfortu życia podopiecznym.
Pacjenci, chcący ubiegać się o refundację z PCPR na specjalistyczny sprzęt ortopedyczny, rehabilitacyjny, pomoce techniczne czy pokonywanie barier architektonicznych, muszą posiadać orzeczenie o niepełnosprawnosci. Tylko na tej podstawie mogą składać wnioski do PCPR.
Istnieją 3 rodzaje wniosków:

1.Refundacja zakupu przedmiotów ortopedycznych refundowanych przez NFZ – maksymalnie 150% limitu cenowego NFZ.

Jeśli przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy został już odebrany, a udział własny zapłacony, można starać się o zwrot w wysokości 100% zapłaconej kwoty (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy) oraz 150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny/środek pomocniczy (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez NFZ). O dofinansowanie do zakupu specjalistycznego sprzętu można starać się również zanim zostanie zrealizowany wniosek NFZ. Np. limit kwoty refundowanej przez NFZ na wózek inwalidzki dziecięcy wynosi 3000 zl (refundacja 100% do kwoty limitu), ale cena wózka przewyższa ten limit. Starając się o dofinansowanie możesz uzyskać maksymalnie 150% kwoty limitu, co w tym przypadku wynosi 4500 zł. Po przyznaniu takiego dofinansowania będziesz w sumie dysponować kwotą 7500 zl.

2.Refundacja zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – refundacja do 80%

Ta forma dofinansowania pozwala na otrzymanie kwoty w wysokości do 80% wartości sprzętu. O tego typu dofinansowania można starać się na zakup różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego, np. maty do hydromasażu, sprzęt do ćwiczeń i rehabilitacji, koncentratory tlenu, rowery trójkołowe, łóżka ortopedyczne,  bieżnie elektryczne i wiele innych.

3.Refundacja zakupu środków technicznych i wykonania przebudowy lokalu – refundacja do 95%.

Jest to kolejna forma dofinansowania, która pozwala starać się o refundację w wysokości do 95% wartości sprzętu. O to dofinansowanie można starać się np. na zakup podnośnika transportowo – kąpielowego, schodołazu, krzesełka schodowego, szyn do samochodu i innych specjalnych urządzeń ułatwiających komunikowanie się osobom niepełnosprawnym. Dzięki temu dofinansowaniu można również przystosować miejsce zamieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej. W tym przypadku dofinansowanie obejmuje nie tylko zakup sprzętu, ale również prace budowlane.

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć poniżej wymienione dokumenty:

  • kserokopię zlecenia (wniosku potwierdzonego przez NFZ);
  • fakturę na wybrany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy (faktura musi zawierać informacje o wartości wpłaty własnej i wartości refundacji NFZ);
  • oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jego opiekuna w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
  • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępny w każdym PCPR)